เราคือใคร?

พันธกิจ ดีไวน์เฮอร์ริเทจ คือ กลุ่มกลุ่มคริสเตียนที่ไม่หวังผลกำไรก่อตั้งขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมคนหนุ่ม-สาว ให้สามารถทำธุรกิจเป็นเจ้านายตัวเอง ด้วยการดำเนินธุรกิจเป็นเจ้านายตัวเองแล้วเขาเหล่านั้นยังสามารถประกาศข่าวดีของพระผู้เป็นเจ้าผ่านธุรกิจที่เขาทำด้วยสู่ทุกคนที่เขาได้ติดต่อด้วย

เราแสวงหากลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์ด้านนี้มาร่วมสร้าง แนวทางในการประกาศนี้ให้เกิดขึ้นร่วมกัน...